Hlasujte zde

Hlasování v anketě Střecha roku 2015 bylo ukončeno k 31.3.2015.

Výsledky ankety Střecha roku 2015 byly vyhlášeny 24.4.2015 na IBF v Brně a naleznete je zde.

Hlasování v anketě Střecha roku 2016 bude spuštěno 1.1.2016.

 

HLAVNÍ PARTNEŘI


 

 DeWalt

 

DODAVATEL VÝZKUMNÝCH ŘEŠENÍ


 

Mediaresearch

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


 

Časopis Můj dům

 

Časopis Dům a zahrada

 

Časopis Dřevo a stavby

 

Časopis Rodinný dům

 

Časopis Sruby&roubenky

 

Časopis Stavitel

  

Časopis Střechy Fasády Izolace

 

Jak správně vybrat podstřešní fólii do šikmé střechy

Podstřešní fólie, dle norem z roku 2014 nazývané doplňková hydroizolační vrstva, mají v celé střešní konstrukci důležitou úlohu pro bezvadnou funkčnost střešního pláště. Chyba ve výběru nebo instalaci těchto podstřešních fólií může vést k fatálním následků. Přečtěte si rozhovor s Janem Ryplem z firmy Juta. Získáte tak všechny podstatné informace proto, abyste věděli jakou podstřešní fólii vybrat a jak zajistit, aby byla správně nainstalována.

 

V minulosti, řekněme před 15, 20 lety nikdo nevěděl, že existují a jsou potřeba do střechy nějaké podstřešní fólie. Můžete nám sdělit, co podstřešní fólie jsou, proč se nyní do střechy používat musí a dříve nemuseli?

Jan Rypl - Juta: V prvé řadě je potřeba uvést že "podstřešní fólie a jiné podstřešní hydroizolace" se v současné době nazývají "doplňková hydroizolační vrstva", zkráceně DHV. V minulosti se v drtivé většině u objektů pod skládanou střešní krytinou (např. střešními taškami) vyskytovaly větrané půdní prostory s nějakou hydroakumulační vrstvou na podlaze půdy (poznámka: hydroakumulační vrstvu představuje např. beton, půdovky, škvára, potěry apod. umístěné nad tepelně izolační vrstvou stropu). Pokud se díky působení větru do podstřešního prostoru pod skládanou střešní krytinu dostávaly vodní srážky, hydroakumulační vrstva je nasále, ale nepustila do zateplení skladby ani do nosných dřevěných konstrukcí stropu či až do interiéru, a následně se tyto vodní srážky díky výborné ventilaci půdy bez problémů odpařily. Navíc proudění vzduchu či větru nemohlo negativně ovlivňovat funkci lehké tepelné izolace v zateplené konstrukci stropu, protože byla z horní strany chráněna hydroakumulační vrstvou (poznámka: proudění vzduchu snižuje výkon tepelné izolace). Dále se v minulosti fakticky velice zřídka prováděly šikmé střechy s nižším sklonem než byl bezpečný sklon použité střešní krytiny (sklony pod 22°, resp. 30°). Ale v dnešním stavebnictví je podkročení bezpečného sklonu použité střešní krytiny u střech se skládanou střešní krytinou fakticky běžný jev, ať v celé ploše střechy nebo jen v některé části její plochy. Navíc se drtivá většina šikmých střech nestaví jako větrané půdy, ale jako obytné podkroví či bungalov, kde se hydroakumulační vrstva na tepelnou izolací většinou nevyskytuje, a tím pádem je nutno zateplené souvrství včetně zabudovaných nosných dřevěných konstrukcí chránit jak vůči zafoukaným vodním srážkám či odkapům kondenzací z plechových součástí střechy, tak i vůči náporu větru do tepelné izolace (poznámka: srážky či odkapy by se dostaly přímo do tepelné izolace, čímž by byla výrazně snížena její funkčnost a životnost, či by nápory vzduchu podél a do tepelné izolace opět snížily funkčnost tepelné izolace). Střechy a podstřeší je tedy nutné chránit příslušným typem a způsobem provedením DHV ("podstřešní fólií").

 

K čemu všemu tedy DHV slouží a proč se ve střeše nyní musí používat?

Jan Rypl - Juta: Obecně platí zásada, že DHV nenahrazují funkci střešní krytiny. Doplňkové hydroizolační vrstvy mají za úkol doplňovat hydroizolační funkci použité střešní krytiny. Tj. vodotěsně ochránit tepelně izolační souvrství (poznámka: skelnou vatu či jiné typy tepelných izolací) a nosné prvky střechy, když při nahodilých extrémních situacích dojde k zafoukání vodních srážek skrz krytinu, či dojde ke kondenzacím na spodní straně střešních krytin (plechových a jiných) či takových součástí ve střešní krytině. Zároveň u dvouplášťových skladeb může DHV chránit tepelnou izolaci vůči náporu větru, tj. zabránit proudění vzduchu v tepelné izolaci vlivem působení větru na střechu. Pokud by totiž došlo k "průvanu" v tepelné izolaci, dochází k drastickému snížení tepelně izolační schopnosti takové tepelně izolační vrstvy. Existují i speciální typy a způsoby provedení DHV, které jsou schopné vyřešit i situaci, pokud na skládané střešní krytině vzniká hydrostatický tlak vody. Např. pokud na střechu je soustředěn proud vody od žlabu, na kraji střechy vznikají ledové valy, znemožňující další odtok vody po krytině, a podobné situace. Tj. kdy se dostává voda pod krytinu pod tlakem vody. Pokud má DHV sloužit i v době, kdy ještě na střeše není provedena střešní krytina, tj. má sloužit jako "provizorní ochrana střechy", je nutné zvolit příslušný typ a způsob provedení DHV, která takový účel použití splňuje.

 

Jak se podstřešní fólie dělí dle kvalit? Jak se pozná kvalitní DHV od nekvalitní a je vlastně mezi fóliemi nějaký rozdíl, případně rozdíl mezi různými výrobci fólií?

Jan Rypl - Juta: Kvalita doplňkové hydroizolace ("podstřešní fólie") by se měla dělit nikoliv podle toho, z čeho je vyrobena, ale podle toho jaké dosahuje technické parametry, na základě kterých je možné ji pak zařadit a použít v příslušné třídě těsnosti DHV. Současné třídění je od nejméně přísné třídy těsnosti DHV 6 až po nejvíce přísnou třídu těsnosti DHV 1. Tj. čím více má střecha větší počet zvýšených požadavků působících na střechu (např. obytné podkroví, složitý tvar střechy, množství střešních oken, dlouhé krokve, zvýšení vliv větru či sněhu, požadavky památkové péče apod.) a/nebo čím více vlastní sklon střechy je menší než je bezpečný sklon použité střešní krytiny, tím je nutné použít přísnější třídu těsnosti DHV (typ materiálu a způsob provedení). Tj. použít takovou fólii či membránu, která je pro takovou třídu těsnosti (a způsob provedení) určena. Tj. podstřešní fólii či membránu, která je použitelná pouze v třídě DHV 6, není možné použít v třídě přísnější. Naopak membrána použitelná např. v třídě těsnosti DHV 3 je v drtivé většině použitelná i v třídě DHV 5 a DHV 6. Tj. materiály zařaditelné a použitelné v přísnějších třídách těsnosti DHV se dají v určitém smyslu slova považovat za kvalitnější než membrány, které jsou použitelné pouze v méně přísných třídách těsnosti DHV. U nejpřísnějšího stupně těsnosti DHV 1 se však většinou používají pouze svařitelné DHV. Existují výrobci, kteří vyrábějí materiály jež se dají použít pouze v méně přísných stupních těsnosti DHV, a existují výrobci, kteří vyrábějí a jsou schopni nabídnout materiály pro všechny i ty nejpřísnější třídy těsnosti DHV.

 

Pozná rozdíl mezi podstřešním fóliemi i laik?

Jan Rypl - Juta: V žádném případě. Výrobek může na první pohled vypadat kvalitně a robustně, ale fakticky nemusí vůbec dosahovat těch nejzákladnějších parametrů pro jeho použitelnost. To umí poznat většinou poznat pouze profesionál, a naprosto přesně pouze příslušná zkušebna, včetně zkušebny v továrně kvalitního výrobce těchto materiálů. Tj. podle výsledků zkoušení, o které se profesionál může opřít. Jako příklad z praxe Vám mohu uvést následující zkušenost: Nedávno mi volal investor z Prahy 9, abych mu poradil s konstrukcí skladby zateplené střechy, ale nebyl schopen určit jaký typ podstřešní membrány v jeho střeše (stavěné na klíč) "odborná" realizační firma vlastně použila. Po vyžádání a zaslání vzorku materiálu jsem s hrůzou zjistil, že se nejedná vůbec o "podstřešní membránu", ale o netkanou textilii určenou jako podklad pod sazenice jahod. Tj. výrobek, který ve střeše sice na první pohled vypadá podobně, ale fakticky žádnou funkci DHV neposkytuje. Druhá situace například nastává v případě, že se místo kvalitního systémového výrobku do střechy použije lacinější nesystémový výrobek (ať membrána DHV či její těsnící či spojovací komponent), ale podvodně se uplatní u výrobce záruka pro systémovou skladbu. Když pak vznikne problém se střechou, fakticky pak proklamované záruky neplatí a veškeré škody či náklady na opravu si musí investor uhradit sám. A pak je třeba složitě soudně vymáhat u toho kdo takovou nesprávnou realizaci provedl.

 

Můžete uvést nějaký příklad, co se může při nevhodném použití doplňkové hydroizolační vrstvy stát?

Jan Rypl - JutaTo je třeba situace, kdy realizační firma ve faktuře investorovi napíše, že použila např. JUTADACH 135, ale ve skutečnosti použije nějaký "východní" nekvalitní výrobek. Pak díky nekvalitním parametrům, např. vysoké sráživosti, "východního" výrobku dojde k situaci, že se DHV začne vytrhávat z místa prokotvení hřebíky pod kontralatěmi, na membráně díky vysoké sráživosti vzniknou přepnutím vlnky, které začnou navádět po membráně tekoucí vodu do vzniklých děr pod kontralatě a dojde k protečení do objektu. A investor díky podvodu ve faktuře začne uplatňovat záruku u JUTA a.s., ale na stavbě pak technik zjistí, že na střeše vůbec výrobek JUTA použit není. Nemluvě o vzniklých nákladech na služební cestu technika. Obdobné podvody se zárukou jsem zjistil několikrát i v případě záručních podmínek jiných výrobců doplňkových hydroizolačních vrstev. Podobná situace často nastává i s komponenty pro DHV, kde se má např. na střeše membrána v přesahu spojovat pro dosažení těsnosti DHV 4 systémovými lepícími páskami a pro těsnost DHV 3 i podtěsňovat kontralatě systémovými páskami nebo hmotami. Ale příslušný realizátor místo systémových komponentů (které uvede investorovi do faktury) ve skutečnosti použije naprosto nevhodné typy pásků či tmelů, které pak buď vůbec nefungují (díky jinému typu lepidla tyto pásky nejsou trvale povrchy membrány schopny k sobě slepit) nebo ještě funkčnost materiálu DHV poškodí (materiály DHV sice slepí, ale zároveň nevhodným typem lepidla rozleptáním poškodí vodotěsnost DHV).

 

Kontakt

Organizátorem soutěže je portál o střechách www.krytiny-strechy.cz


e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Katalog výrobců střešních materiálů

Střešní krytiny pro šikmou střechu

 • Betonové tašky: Bramac, Mediterran, KM Beta, Besk, Betonpres, Benders, Filko, IBF, KB Blok, Euronit, Nelskamp
 • Pálené tašky: Tondach, Röben, Bramac, Creaton, Erlus, Jungmeier, Nelskamp,
 • Asfaltové šindele: IKO, Isola, Tegola, Onduline, Owens Corning, Icopal, Charvát, Dehtochema-TN
 • Plechové tašky: Satjam, Ruukki, Lindab, Balex Metal, Borga, Dekmetal, Evertile, Isola, Metrotile, Gerard, Hille, Legos, Omak Roof, Prefa Alluminiumprodukte, Plannja, Stato
 • Trapézové plechy: Satjam, Ruukki, Lindab, Balex Metal, Borga, Omak Roof
 • Plechové falcované krytiny: Lindab, Prefa Alluminiumprodukte, Rheinzink, Ruukki, VM Zinc, Satjam
 • Vláknocementové šablony: Cembrit, Eternit
 • Břidlice: Assulo, Dekslate, Richter-Pizzaras, Topstein
 • Vlnité krytiny: Cembrit, Gutta, Onduline, Eternit, Edilit
 • Plastové střešní krytiny: Capacco, Eureko, Lanit Plast, Pyramida
 • Krytiny z přírodních materiálů: Beskydský šindel

Střešní krytiny pro plochou střechu

Střešní okna: Velux, Roto, Fakro, Fenestra, Dakea, Okpol

Podstřešní fólie - Doplňkové hydroizolační vrstvy: Juta, Dörken, Dektrade, Tyvek, Gutta, Sunflex, Eurovent, MDM

Tepelné izolace střech (zateplení střechy): Isover, Rockwool, Knauf Insulation, Rotaflex, Bauder, Steico, Isocell, Kingspan, Recticell, Ursa, DCD Ideal, Schwenk, IKO Enertherm, Styrotrade, Pama, Puren, Bachl, Pur Izolace, Ciur

Okapy: Lindab, Satjam, Ruukki, K&J&G, Zambelli, Marley, Prefa Alluminiumprodukte, Rheinzink, Evromat

Nejvýznamnější prodejci střešních materiálů

 • Dektrade
 • Evromat
 • Pro Doma
 • ProEx 2000
 • Raab Karcher
 • První chodská 
 • Dachdecker
 • Coleman
 • Pospíchal
 • VPS
 • StavInvest
 • OBB
 • Salvator
 • Stavospol
 • Střechy Fous
 • Bek
 • Stavebniny Stavmat